Dlaczego Cele są istotne dla wrażeń doświadczanych przez użytkownika?

Dla wrażeń użytkownika cele są istotne zwyczajnie dlatego, że musimy dopilnować, by nasza praca owocowała korzyściami dla firmy — abyśmy działali w zgodzie z jej potrzebami. Rzecz jasna, rzetelny specjalista UX zawsze będzie dążył do pracy nad tym, co jest wartościowe z biznesowego punktu widzenia. Cele określają KPI, którym możemy się przyglądać i które wykorzystujemy w regularnej komunikacji przy formułowaniu wniosków wyciągniętych z procesu poznawczego.
Już teraz możesz jednak sprawdzić, jakie cele zostały już zdefiniowane w Twoim narzędziu analitycznym, o ile sam ich nie definiowałeś. Wyniesione z tego informacje mogą potwierdzić Twoje własne spostrzeżenia w sprawie tego, jakie czynności użytkowników na witrynie są wartościowe dla organizacji, pomóc Ci odkryć priorytety, których nie byłeś wcześniej świadomy, albo objaśnić, jakie znane Ci cele użytkowników przekładają się na konkretne działania na witrynie. Wszelkie domyślne cele w narzędziu analitycznym są zazwyczaj sfor¬mułowane z marketingowego punktu widzenia i mają określać, czy działania marketingowe odnoszą skutek. Będziesz musiał sam określić, na ile takie marketingowe cele analityczne nakładają się na cele UX, którymi będziesz się ostatecznie kierować.
Nie ma jednak lepszego rozwiązania od przeprowadzenia rozmowy z różnymi decydentami. Taki proces badawczy powinien przyjąć formę dialogu. Dowiadując się, jakich czynności decydenci oczekiwaliby od użytkowników, masz również okazję do zaproponowania odnoszących się do ogólnych celów biznesowych czynności, które będzie można mierzyć oraz wspierać.
Po określeniu tego, co jest wartościowe dla firmy, będziesz mógł uargumentować wartość swojej pracy nad UX w oparciu o cele analityczne. Cele te zapewniają przesłanki świadczące na korzyść podejmowanych przez Ciebie działań. Co więcej, możesz policzyć, ile razy ludzie wykonywali takie czynności, a być może nawet zestawić tę wartość z dochodem. 
W takiej sytuacji możesz nawet oszacować wysokość dodatkowych przychodów uzyskanych dzięki ulepszeniom, które wprowadziłeś na witrynie.
Otagowano:
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.